Запознайте се с членовете на нашия ръководен екип


Пол Р. Кърел, Изпълнителен директор


Пол е англичанин. По време на своята професионална кариера той е работил в различни средни и големи организации на Великобритания. В миналото Пол активно е участвал в развитието на няколко стартиращи фирми. Пол притежава степен Бакалавър първи клас от Кембриджския „Университет Англия Раскин” (Anglia Ruskin University) в областта на компютърните науки.

По рано Пол е бил лектор в „Университет Англия Раскин”, инженер-програмист в «Домино принтинг сайенс» (Domino Printing Sciences plc), стажант в Европейския изследователски център на «Ксерокс» «Призм Саунд» (Prism Sound Ltd.), партньор на стартиращите фирми «Евротех» (Eurotech Ltd) и «Зелена катедрала» (Green Cathedral plc).

По настоящем Пол живее в България, в град Бургас на крайбрежието на Черно море, където се е съсредоточил върху развитието на две стартиращи фирми.

Тамара Минашвили, генерален мениджър


Тамара владее свободно руски и английски езици, има практически знания по български език. Тя има повече от 8-годишен опит като преводач на английски и руски езици в различни преводачески агенции в Тбилиси. През последните няколко години Тамара успешно управлява работния процес на нашето бюро и отношенията с нашите клиенти, занимава се със създаването на екип от преводачи, бюджета и общото управление на бизнеса на компанята.

Тамара притежава приравнена към степен Магистър диплома по руски език от Тбилиския държавен педагогически университет, степен Магистър по филология (Изкуството на превода на базата на грузински и английски езици) от Тбилиския държавен университет Ив. Джавахишвили, а също така и IELTS 6.5 квалификация (2010 г.). Повече от 18 месеца тя е живяла и работила във Великобритания.


english to georgian dictionary button