Информация за контакти


Адрес и информация за контакти на тбилиския офис:

Англо-грузинското бюро за преводи, ЕООД.
и-мейл: targmani@english-georgian.ge
Тел.: (+995 32) 273 69 56
Моб.: (+995) 598 255 442


Адрес и информация за контакт на Европейския офис:

Англо-грузинското бюро за преводи, ЕООД,
България,
гр. Бургас,
кв. Сарафово 8016,
ул. Ангел Димитров №22А,
Пощенска Кутия №14.
и-мейл: translation@english-georgian.ge
Тел.: +359 884 282448


"Skype" контакт

Нашият офис разполага с високоскоростен интернет (100 Мбит/с), което осигурява качествена и бърза връзка с останалата част от Европа и Грузия. Съответно, можем да организираме и участваме в конферентни разговори (Conference call) от най-високо качество. Моля, свържете се с нас първо чрез електронната поща с кратко изложение на въпроса, който бихте искали да обсъдите с нас. След това ние можем да организираме провеждане на "Skype" "конферентен разговор" в предварително съгласувано и удобно за двете страни време.english to georgian dictionary button