Професионални преводачески услуги

„Англо-грузинското бюро за преводи“ предлага професионални преводачески услуги от и на грузински, английски, руски и български език. Нашата силна страна е изключително високото качество на превода на всякакви теми за отделни езикови двойки (например, превод от грузински на английски език). В екипа ни работят висококвалифицирани преводачи с майчин език английски, български и грузински, което допринася за получаването на висококачествен превод. За нашите клиенти, желаещи да представят висок професионален имидж на техните международни партньори, нашият „Премиум сервис“ е безценен.

По същия начин, при превод от английски на грузински, български или руски език, при „Стандартен сервис“ за преводача е полезно да има член от екипа с майчин английски език, за да помага с особено трудни за превод думи. Ние вярваме, че нашият Премиум и Стандартен сервис осигуряват най-високо качество на превода за нашите клиенти. Освен това, за нашите англоговорящи, рускоговорящи и други международни клиенти, желаещи да основат свое представителство в Грузия, ние предлагаме услугата „Управление на проектите“ (Project management), и да поемем всички свързани с това организационни въпроси. В такъв случай, моля, свържете се с нас, за да обсъдим вашите изисквания.


„Премиум сервис“ превод

Както споменахме, нашият „Премиум сервис“ е насочен към организации като банки, международни компании, правителствени отдели и т.н., които изискват абсолютно перфектен превод на английски език, което да направи най-добро впечатление на англоговорящия свят. Нашият превод на английски език ще звучи абсолютно натурално за целевия език, ще бъде граматически/семантично правилен, политически коректен и културно приемлив. Това включва значителен по обем работа от наша страна и обикновено изисква пренаписването на структурата на цели изречения или параграфи. Понякога се налага добавяне, премахване или разширяване на определени фрази, без това, разбира се, да ощетява съдържанието и смисъла на оригинала. Това предполага по-задълбочени дискусии с написалия текста за превод, проверка на детайлите с клиента и съгласуване на необходимите изменения. Ние молим нашите клиенти да имат в предвид това, когато изискват „Премиум сервис“.

Например, наш преводач-англичанин посъветва наш клиент, в англоезичния вариант на превода на уеб сайта да се въздържи от споменаването на възможността да се улови и приготви за обяд риба, живееща в басейна на принадлежащия му Интернационален хотел. От гледна точка на 50-80% от западноевропейското население, тази особеност на хотела би била неприемлива и не е изключена загубата на определен процент от европейските клиенти.

„Премиум сервис“ е възможен за следните езикови двойки:

  • Превод от грузински на английски
  • Превод от грузински на български
  • Превод от руски на английски (въпреки че тази езикова двойка е доста разпространена, ние сме особено силни в работата с финансова, техническа и научна терминология).

Ценова листа: Цени.


„Стандартен сервис“ превод

Нашият „Стандартен сервис“ включва всички езикови двойки, където грузинският или руският е целеви език. За нашите преводачи от руски език, той е втори роден език. Те са израстнали в рускоговоряща среда и са получили образователна степен на руски език. Затова ние можем да предложим много високо качество на превода от и на руски/грузински език. Нашите квалифизирани преводачи имат многогодишен опит в превода от английски на грузински или руски език и обратното, като в същото време ние имаме преводач, говорещ майчин английски, когато текстът е сложен, помагайки да осигури най-високо качество на услугата. Същото се отнася за превода от български на грузински език. Също така, предлагаме на своите клиенти приравнен към „Премиум сервис“ превод от грузински на английски език.

„Стандартен сервис“ е възможен за следните езикови двойки:

  • Превод от английски на грузински език.
  • Превод от грузински на руски език.
  • Превод от руски на грузински език.
  • Превод от английски на руски език.
  • Превод от български на грузински език.
  • Превод от грузински на английски език (приравнен към „Премиум сервис“ превод).

Ценова листа: Цени.


english to georgian dictionary button